طراحی وب سایت و پرتال های سازمانی

متن تعهد نامه نیک


nic.ir یک سازمان دولتی است و به آدرس دامین انتخابی شما حساس میباشد از شما درخواست مدارک شد یک تعهد نامه کتبی با متن زیر بنویسید :


به نام خدا
اینجانب آقا/خانم … به شناسه … در مورد دامنه هایی که صاحب امتیاز آنها بوده و یا پس این اقدام به ثبت آنها مینمایم، اعلام میدارم کلیه دامنه ها را بدون سوء نیت به ثبت رسانده و هیچ یک از این دامنه ها ناقض حقوق اشخاص ثالث به ویژه حقوق مربوط به نام اشخاص حقوقی یا علائم تجاری نبوده و همچنین مغایرتی با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ندارد .
همچنین متعهد میگردم در صورت ثبت دامنه برای شخص یا شرکتی دیگر، شناسه مربوط به همین شخص یا شرکت را به صورت رسمی همراه مدارک مثبت(کارت ملی،روزنامه رسمی ) اعلام نمایم و کلیه مسئولیت های قانونی ناشی از شکایت یا اقامه دعوی در مورد دامنه های ثبت شده بر عهده اینجانب می باشد .
مهر/ امضاء
تاریخ
سپس به همراه کپی از کارت ملی به شماره ۰۲۱۲۲۲۹۵۷۰۰
فکس کرده و یا اسکن کرده و به
https://www.nic.ir/Upload_Document?doc_type=domain
ارسال نمایید

اشتراک گذاری در تلگرام