طراحی وب سایت و پرتال های سازمانی

نحوه ورود به کنترل پانلهای سرور لینوکس


آموزش :


- جهت ورود به کنترل پانل Cpanel به اين طريق عمل ميکنيم: www.YourDomain.com:2082

- جهت ورود به وب ميل Cpanel به اين طريق عمل ميکنيم: www.YourDomain.com:2095

- جهت ورود به کنترل پانل WHM به اين طريق عمل ميکنيم: www.YourDomain.com:2086

- جهت ورود به کنترل پانل DirectAdmin به اين طريق عمل ميکنيم: www.YourDomain.com:2222

- جهت ورود به کنترل پانل LxAdmin به اين طريق عمل ميکنيم: www.YourDomain.com:7777

- جهت ورود به کنترل پانل Plesk لينوکس به اين طريق عمل ميکنيم: https://www.YourDomain.com:8443

به کلمه S براي ورود به پانل پلسک دقت فرمائيد

اشتراک گذاری در تلگرام